""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học

NGHỀ NGHIỆP Ý NGHĨA cho NGƯỜI TÂM HUYẾT

DMIT là một ngành mới, giàu tiềm năng và đặc biệt là có ý nghĩa to lớn về mặt giáo dục, phát triển con người và xã hội.

 

Mỗi trẻ em nếu được nuôi dưỡng đúng với tính cách và tố chất bẩm sinh chăc chắn sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc, mỗi cá nhân nếu được giáo dục đúng với tiềm năng bẩm sinh sẽ chọn được ngành học, nghề nghiệp phù hợp và chắc chắn sẽ có thành công trong tương lai. Cũng như vậy, xã hội bao gồm tất cả những cá nhân đều được sống, học tập và làm việc đúng với bản chất thật của mình, xã hội đó sẽ phát triển, dân tộc đó sẽ thịnh vượng.

CON NGƯỜI PHÁT TRIỂN – XÃ HỘI PHÁT TRIỂN

Với mục đích đưa Khoa học DMIT đến rộng rãi các bậc cha mẹ, các bạn học sinh, sinh viên nhằm phát hiện tiềm năng bẩm sinh và có kế hoạch kích hoạt và phương pháp giáo dục phù hợp từ sớm – để mỗi cá nhân có cơ hội trở thành những nhân tài hạnh phúc trong tương lai.

Vbrain chính thức khai sinh dịch vụ Nhượng quyền thương hiệu / Franchise đến các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có cùng quan điểm về tầm nhìn và sứ mệnh của Vbrain và mong muốn phát triển dịch vụ DMIT và Dự án Giáo dục Home School.

CƠ HỘI KINH DOANH TUYỆT VỜI

NGÀNH NGHỀ BỀN VỮNG VÀ GIÀU TIỀM NĂNG

""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học