""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học

DMIT Trên Thế Giới

Khoa học DMIT – Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test là phương pháp mới phân tích tiềm năng bộ não dựa trên nền tảng của các khoa học : Sinh trắc học dấu vân tay; Sinh y học; Thần kinh học; Di truyền học; Giải phẫu học; Thống kê;… DMIT được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm sinh trắc học Á Châu – Asian Dermatoglyphics Research Centre. Báo cáo DMIT là phương pháp định hướng giáo dục và nghề nghiệp có độ tin cậy cao do dựa trên cơ sở của nhiều ngành khoa học đã được kiểm chứng, vì thế nhanh chóng được đón nhận không chỉ tại Châu Á mà cả Âu Mỹ. Sau đây là những trung tâm DMIT trên toàn thế giới:

SINGAPORE
· www.adrc.org
· www.brainchecker.sg
· www.brain-childlearning.com
· www.easybrainmethods.com

MALAYSIA
· www.genecode.com.my
· www.brain-childlearning.com
· www.brainchecker.com.my
· www.genebook.com.my
· www.mydna.com.my

INDONESIA
· www.brainchild-indonesia.com
· www.brain-childlearning.com
· www.konsultasi.dmiprimagama.com

THAILAND/TAIWAN
· www.mindecodetd.com
· www.mindtech.com.np
· www.itellusa.com
· www.inborn-intel.com

INDIA
· www.brain-mark.com
· www.brain-secrets.com
· www.empowermind.in
· www.mind-tech.in
· www.9jivan.com
· www.brain-key.com
· www.brainwonders.in
· www.eridges.com
· www.empowermindz.com
· www.hytechbrain.com
· www.discoverinnate.com
· www.jazzabrain.com
· www.telescopesolutions.in

AMERICA
· www.itellusa.com
· www.dermatoglyphics.com
· www.fingerprintamerica.com
· www.handanalysis.net
· www.fbi.gov
· www.ibrainconcepts.com

CANADA / UK / RUSSIA
· www.mytalents.ca
· www.dermatoglyphics.ru
· www.brain-childlearning.com

""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học