""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học

CHẤT XÁM VÀ TIỀM NĂNG

Chất xám là cách gọi thông thường trong cuộc sống của tế bào thần kinh

Chất xám là cách gọi thông thường trong cuộc sống của tế bào thần kinh. Thông thường bộ não con người bao gồm 60% chất xám, 40% chất trắng. Nhưng chúng không được phân đều trên tất cả các vùng thùy não mà mỗi vùng có mật độ khác nhau. Chất xám có liên quan đến tài năng con người, vùng não có mật độ chất xám cao thì các năng lực liên quan chức năng của vùng não đó là rất lớn và ẩn chứa những tiềm năng vượt trội hơn so với những vùng còn lại. Chính vì thế nếu chúng ta biết sớm được vùng thùy não nào có mật độ chất xám cao nhất của con trẻ ta có thể định hướng cho con trẻ phát triển ngay từ khi còn bé thì chắc chắn bé nhà bạn sẽ thành nhân tài – thiên tài trong lĩnh vực đó

""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học