""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DMIT

Thời gian phân tích: 7 ngày

Gồm 4 bước:

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DMIT TRONG 7 NGÀY VÀ TRẢI QUA 4 BƯỚC

 • Bước 1: Scan lấy 10 dấu vân tay
 • Bước 2: ASDRC phân tích vân tay
 • Bước 3: Vbrain lập báo cáo DMIT
 • Bước 4: Chuyên viên Vbrain tư vấn

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TỰ VẤN VBRAIN

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Giáo dục; tâm lý; nhân sự
 • Độ tuổi: từ 28 trở lên
 • Gia đình: ưu tiên đã có con
 • Tham gia Khóa đào tạo DMIT cơ bản của Vbrain
 • Tham gia thực tập tư vấn thời gian từ 06-12 tháng
 • Vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực tư vấn của Vbrain
""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học