""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học

NỘI DUNG PHÂN TÍCH

Nội dung phân tích

 

  1. Phân Tích Chỉ Số TFRC
  2. Đặc Trưng Và Tính Cách Cá Nhân
  3. Kiểu Phản Ứng Của Não
  4. Tiềm Năng Theo 5 Thùy Não
  5. Tiềm Năng Của 10 Vùng Não
  6. Học Tập / Tiếp Thu Theo VAK
  7. Các Chỉ Số EQ/IQ/AQ/CQ
  8. Thuyết 8 Loại Hình Thông Minh
  9. Định Hướng Học Tập
  10. Định Hướng Nghề Nghiệp

Phương Pháp Học Đa Thông Minh

Vbrain – Nuôi dưỡng trí tuệ con trẻ

""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học