""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học

GIÁ TRỊ CỦA DMIT

Trẻ Em

 • Hiểu tính cách, đặc điểm bẩm sinh của trẻ để có phương pháp nuôi dạy phù hợp với trẻ
 • Cho trẻ sống đúng với bản chất thật của mình

Giá trị Dmit

Học Sinh/Sinh Viên

 • Đầu tư giáo dục đúng tiềm năng từ nhỏ để sớm phát lộ tài năng và trở thành nhân tài
 • Chọn phương pháp học tập đúng với tiềm năng và tính cách
 • Chọn ngành học, nghề nghiêp, công việc phù hợp với tiềm năng
 • Tổ chức lớp học theo VAK, khai thác tối đa tiếp thu của học sinh

Giá trị của dmit

Người Đi Làm

 • Tái định hướng, tái chọn lựa nghề nghiệp khi làm việc không có đam mê, kết quả
 • Hiểu phong cách làm việc, quản lý, lãnh đạo để làm việc hiệu quả hơn

Doanh Nghiệp

 • Tuyển dụng nhân sự phù hợp văn hóa và lĩnh vực hoạt động
 • Phương pháp hiệu quả đánh giá năng lực vào bổ nhiệm nhân sự nòng cốt, trọng yếu

Hôn Nhân Gia Đình

 • Hiểu tính cách, sự khác biệt, đặc điểm bẩm sinh của bạn đời, ý trung nhân
""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học