""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học

CHỨC NĂNG BỘ NÃO

10 VÙNG CỦA NÃO

tiềm năng và cấu trúc não

 

5 THÙY CỦA NÃO

Chức năng bộ não

 

NÃO TRÁI VÀ PHẢI

Chức năng bộ não

 

CHẤT XÁM VÀ CHẤT TRẮNG

tiềm năng và cấu trúc não

Lớp vỏ đại não gồm nhiều node thần kinh liên kết với nhau, các node thần kinh còn được gọi là CHẤT XÁM. Các liên kết giữa các node thần kinh với nhau được gọi là CHẤT TRẮNG.

Mật độ chất xám của lớp vỏ đại não là bẩm sinh, trong khi đó dưới tác động của môi trường, giáo dục các mối liên kết giữa các node thần kinh sẽ không ngừng tăng lên.

Do vậy, chất xám còn được xem như là biểu trưng của khả năng thông minh bẩm sinh, chất trắng biểu thị cho khả năng thông minh môi trường –  Tạo hóa rất công bằng với tất cả chúng ta.

""
1
Họ và tên
Điện thoại
Nhập nội dung nếu cần,chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay.
0 /
Previous
Next
Sinh trắc vân tay là gì

Tin Khoa Học